• Dokka

 • Lettskyet
 • 13 °C
 • Gran

 • Delvis skyet
 • 14 °C
 • Hønefoss

 • Delvis skyet
 • 14 °C
 • Brandbu

 • Delvis skyet
 • 14 °C
 • Harestua

 • Delvis skyet
 • 15 °C
 • Jevnaker

 • Delvis skyet
 • 15 °C
 • Hov

 • Delvis skyet
 • 15 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Fv 388 Ringebu, på strekningen Ringebu - Nordrum (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 27. Gjelder fra: 01.03.2019 00:00 Gjelder til: 09.09.2019 00:00
Rv 4 Gjøvik - Mjøsbrua vest, på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua (Oppland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 312 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 27.08.2019 19:00 Gjelder til: 28.08.2019 06:00
Ev 6 Mosoddtunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta (Oppland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Fv 33 Tonsåsen - Onsrud, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 2444. Gjelder fra: 21.08.2019 14:05 Gjelder til: 12.10.2019 00:00
Ev 6 Sorgendalstunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Mesna - Bankplassen (Oppland)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Fv 213 Jernbanetorget tunnel, på strekningen Tuvenga (Hedmark grense) - Lillehammer (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 20:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Fv 33 Skreia, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) - Gjøvik (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Fv 288 Morke - Beito, på strekningen Morke - Skredbergo (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2019 07:11
Fv 53 Tyin bom, på strekningen Tyin - Årdal i Oppland (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 19:30
Ev 16 Hemsingnesset - Furulund, på strekningen Lærdal - Fagernes (Oppland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2019 02:54 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
Fv 274 Jernbanevegen mellom nr 1 A og nr 19, i Nord-Aurdal kommune (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 06:00
Fv 36 Hvattum - Grymyr, på strekningen Grymyr - Gran (Oppland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 28.08.2019 21:00
Fv 33 Skreia, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) - Gjøvik (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.11.2019 00:00
Fv 496 Dombås - Stubbedalen, på strekningen Dombås S - Lesja Ø (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
Fv 453 Finna bru N, på strekningen Finna bru N - Sandvika (Oppland)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 21:00
Fv 289 Ødegård - Skammestein (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Kjøretøy over 7,5 tonn anbefales å kjøre via fv 51 Fagernes. Gjelder fra: 06.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.08.2019 18:00
Ev 6 Sagodden, på strekningen Lillehammer - Otta (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.08.2019 19:00
Fv 247 Hasvalsætra - Hov, på strekningen Hov - Hasvalsætra (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2019 13:50 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Rv 4 Nygard, på strekningen Roa - Gjøvik (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 19:00 Gjelder til: 02.09.2019 23:59
Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 11.07.2019 08:43 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 8 meter. Gjelder fra: 11.07.2019 08:38 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
Fv 403 Hundorp - Karlstad, på strekningen Sørjordet - Hundorp (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.07.2019 13:36 Gjelder til: 16.09.2019 00:00
Fv 33 Bjørgo - Nedre Øydgarden, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Oppland)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Fv 251 Sagbakkin - Etna, på strekningen Høljarast - Flatøydegard (Oppland)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 20:00
Fv 491 Li - Skjellstad, på strekningen Brusletta - Li (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
Fv 274 Fagernes Ø - Elvely, på strekningen Fagernes Ø - Elvely (Oppland)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 08:00
Ev 16 Hemsing bru, på strekningen Lærdal - Fagernes (Oppland)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
Fv 236 Robøle - Lødnigarden, på strekningen Robøle - Lødnigarden (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Fv 239 Lundmo - Flatøydegård, på strekningen Flatøydegård - Lundmo (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Fv 27 Venabygd, på strekningen Frya - Muen (Hedmark grense) (Oppland)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
Fv 247 Hov, på strekningen Hov - Hasvalsætra (Oppland)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenE16 - Begnadalen

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Bekkehallum

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Eggemoen

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK


Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Togavganger til og fra Gran stasjon:

Togavganger til og fra Jaren stasjon:

Togavganger til og fra Hønefoss stasjon:

Togavganger til og fra Roa stasjon:


Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Bussavganger til og fra Gran stasjon:

Bussavganger til og fra Jaren stasjon:

Bussavganger til og fra Brandbu skysstasjon:

Bussavganger til og fra Dokka skysstasjon:

Bussavganger til og fra Roa:

Bussavganger til og fra Hønefoss sentrum:oslgardermoenpassasjerer

Avganger og ankomster fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. Flyplassen ligger i Ullensaker kommune, ca. 47 kilometer nord for Oslo

Avganger fra Gardermoen | Ankomster til Gardermoen | Direkteruter fra Gardermoen | Om Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Edvard Munchs veg, Gardermoen