• Dokka

 • Klarvær
 • 0 °C
 • Gran

 • Klarvær
 • -2 °C
 • Hønefoss

 • Klarvær
 • -2 °C
 • Brandbu

 • Klarvær
 • -2 °C
 • Harestua

 • Lettskyet
 • -1 °C
 • Jevnaker

 • Klarvær
 • -2 °C
 • Hov

 • Lettskyet
 • -1 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Fv 53 Tyin - Årdal (Vestland/Innlandet)
Nattestengt: Nattestengt. Gjelder fra: 18.01.2020 22:30 Gjelder til: 19.01.2020 08:00
Ev 6 Brennerivika bru, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 22:00 Gjelder til: 25.01.2020 06:00
Fv 210 Terningå bru, på strekningen Kongsvinger - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.01.2020 21:00 Gjelder til: 25.01.2020 06:00
Ev 6 Hundorptunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2522. Gjelder fra: 22.01.2020 20:00 Gjelder til: 23.01.2020 06:00
Ev 6 Teigkamptunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2522. Gjelder fra: 21.01.2020 20:00 Gjelder til: 22.01.2020 06:00
Fv 1658 Kjosberg - Lier, på strekningen Kjosberg - Bergseng (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.01.2020 08:00 Gjelder til: 20.02.2020 16:00
Fv 1778 Arnkvernvegen mellom nr 83 og nr 126, i Ringsaker kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2020 00:01 Gjelder til: 29.05.2020 00:01
Fv 1710 Snippen, på strekningen Snippen - Brumundsaga (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.01.2020 07:00 Gjelder til: 19.01.2020 21:00
Rv 4 Einavoll - Fiskevoll, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 14.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
Ev 6 [74] Økelsrud, påkjøring fra Fv 184, på strekningen Hamar - Lillehammer, i retning mot Lillehammer (Innlandet)
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
Fv 216 Kirkegata/Mathiesens gate, på strekningen Moelv - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 08:40 Gjelder til: 29.02.2020 00:00
Fv 1826 Vestbygdvegen 91, i Løten kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 10.08.2020 00:00
Rv 3 Ya bru, på strekningen Kvikne (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.09.2010 00:00 Gjelder til: 01.04.2020 00:00
Fv 33 Skreia, på strekningen Minnesund - Gjøvik (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Fv 201 Røgden, på strekningen Kirkenær - Lintorpet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2020 15:36 Gjelder til: 31.01.2020 23:59
Fv 2640 Fossbergom, på strekningen Fossbergom - Brustugu (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av steinras. Gjelder fra: 08.01.2020 12:55
Fv 212 Pellervika - Pellervika vegkryss, på strekningen Stavsjø - Brumunddal (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 23:59
Rv 4 Einavoll - Lygna, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Fv 1828 Tomter - Kvernhusløkka, på strekningen Høllingstad - Kvernhusløkka (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2019 13:00 Gjelder til: 31.01.2020 20:00
Ev 6 [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 15:19 Gjelder til: 02.01.2021 00:00
Fv 2446 Liagrendvegen, i Sør-Aurdal kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet, rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 12.12.2019 13:35 Gjelder til: 30.03.2020 21:00
Ev 16 Furulund - Skarpsno, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 12:05 Gjelder til: 31.03.2020 00:00
Fv 33 Tonsåsen - Skardtjernbekken, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2019 01:02 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Ev 6 [70] Arnkvern - [76] Moelv, på strekningen Minnesundbrua - Mjøsbrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 04.12.2019 11:33
Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Rv 3 Øksna - Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Fv 1832 Magnhild Landheims veg ved Chausseen, i Løten kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 19:00
Fv 227 Bjørgedalsvegen mellom Gjerluvegen og Tåsåsvegen, i Ringsaker kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Fv 212 Framnes bru, på strekningen Stavsjø - Brumunddal (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 00:01 Gjelder til: 01.02.2020 23:59
Ev 16 Tveit bru, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.06.2020 00:00
Ev 6 [74] Økelsrud, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
Rv 3 Ånestad - Myklegard, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 04.10.2020 00:00
Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Ev 6 [65] Kolomoen - [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua - Mjøsbrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Ev 6 Dovrefjell (Innlandet/Trøndelag)
Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke og tynn is. Klokken 18:20 var det -3 grader, nord-vestlig svak vind og delvis skyet. Gjelder fra: 18.01.2020 18:30
Ev 16 Filefjell (Innlandet/Vestland)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt. Klokken 18:20 var det -1 grad, frisk bris, skyet og lett snø. Gjelder fra: 18.01.2020 18:16
Rv 3 Kvikne (Innlandet/Trøndelag)
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:30 var det -13 grader, sør-austlig flau vind og skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 18.01.2020 19:57
Rv 15 Strynefjellet (Innlandet/Vestland)
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke, fare for glatte partier og tynn is. Fare for elg. Klokken 18:40 var det 2 grader, vestlig liten kuling, skyet og middels snø. Gjelder fra: 18.01.2020 18:45
Fv 27 Venabygdsfjellet (Innlandet)
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 17:55 var det -4 grader, sørlig frisk bris og lettskyet. Gjelder fra: 18.01.2020 17:53

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenE16 - Begnadalen

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Bekkehallum

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Eggemoen

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK


Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Togavganger til og fra Gran stasjon:

Togavganger til og fra Jaren stasjon:

Togavganger til og fra Hønefoss stasjon:

Togavganger til og fra Roa stasjon:


Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Bussavganger til og fra Gran stasjon:

Bussavganger til og fra Jaren stasjon:

Bussavganger til og fra Brandbu skysstasjon:

Bussavganger til og fra Dokka skysstasjon:

Bussavganger til og fra Roa:

Bussavganger til og fra Hønefoss sentrum:oslgardermoenpassasjerer

Avganger og ankomster fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. Flyplassen ligger i Ullensaker kommune, ca. 47 kilometer nord for Oslo

Avganger fra Gardermoen | Ankomster til Gardermoen | Direkteruter fra Gardermoen | Om Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Edvard Munchs veg, Gardermoen