• Dokka

 • cloudy
 • 7 °C
 • Gran

 • rain
 • 8 °C
 • Hønefoss

 • rain
 • 8 °C
 • Brandbu

 • rain
 • 8 °C
 • Harestua

 • rain
 • 6 °C
 • Jevnaker

 • rain
 • 7 °C
 • Hov

 • rain
 • 8 °C