• Dokka

 • cloudy
 • -8 °C
 • Gran

 • cloudy
 • -8 °C
 • Hønefoss

 • cloudy
 • -6 °C
 • Brandbu

 • cloudy
 • -8 °C
 • Harestua

 • cloudy
 • -9 °C
 • Jevnaker

 • cloudy
 • -6 °C
 • Hov

 • cloudy
 • -8 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Ev 6 Bergshøgda - [71] Nydal, på strekningen Lillehammer - Hamar, i retning mot Hamar (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.08.2021 08:12
Fv 206 Linna (Riksgrensen), på strekningen Snålroa - Linna (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:55
Fv 184 Gaupen skole - Lier, på strekningen Snekkersvea - Gaupen skole (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 24.06.2021 08:00 Gjelder til: 20.07.2022 17:00
Fv 2560 Oddvang, på strekningen Hunder - Oddvang (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2021 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 19:00
Kv 4997 Åsvegen, i Nord-Fron kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 10 meter. Gjelder fra: 25.06.2021 09:59 Gjelder til: 25.09.2021 00:00
Fv 1990 Kulblikk (Riksgrensen), på strekningen Harstad - Kulblikk (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
Fv 26 Lutnes (Riksgrensen), på strekningen Lutnes (Riksgrensen) - Nybergsund (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
Kv 1108 Possåsen, i Åsnes kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:53
Fv 1964 Vangen, i Eidskog kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
Kv 1115 Østre Flermoen, i Trysil kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
Fv 218 Lillebo (Riksgrensen), på strekningen Drevsjø - Lillebo (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:54
Fv 1974 Leirsjøen, på strekningen Leirsjøen - Skotterud (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:55
Fv 216 Næroset bru, på strekningen Moelv - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.06.2021 07:00 Gjelder til: 01.12.2021 19:00
Kv 2697 Lystjennsrøysa, i Kongsvinger kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak/mer informasjon: Se regjeringen.no Gjelder fra: 27.06.2021 10:56
Fv 1710 Østre Bergaust - Fossumfeltet, på strekningen Snippen - Brumundsaga (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.06.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 19:00
Fv 184 Ringsakervegen mellom Fremstadvegen Vest og Teglvegen, i Ringsaker kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 15:54 Gjelder til: 29.10.2021 16:00
Fv 2332 Hov, på strekningen Løyken - Hov (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til fredag 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.03.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
Fv 213 Brøttum - Hersoug, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.07.2021 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 19:00
Fv 2226 Sørhus bru, på strekningen Baugen - Sørhus (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2021 16:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Fv 2410 Redalen - Bråstad bru, på strekningen Bråstad bru - Redalen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 07.07.2021 07:00 Gjelder til: 29.10.2021 20:00
Ev 16 Turtnes - Øye, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2022 19:00
Fv 2332 Hov - Morstadbakken, på strekningen Løyken - Hov (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.07.2021 12:29 Gjelder til: 31.08.2021 23:00
Fv 2522 Smestadmoen, på strekningen Smestadmoen - Tretten (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.07.2021 09:16 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
Fv 33 Brua, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 18.06.2021 08:00 Gjelder til: 30.09.2021 15:00
Fv 255 Åsen, på strekningen Lillehammer - Vinstra (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.06.2021 07:00 Gjelder til: 25.09.2021 00:00
Fv 2148 Skogbruksmuseet, på strekningen Elverum vg. skole - Skogbruksmuseet (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Fv 221 Riksgrensen bom, på strekningen Elgå - Gutu (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Fv 210 Bakketunga, på strekningen Kongsvinger - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Ev 16 Kvamskleivtunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Ev 16 Øylo - Vangsnes, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 14.01.2021 18:18 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Fv 1976 Vilsbøl (Riksgrensen), på strekningen Vilsbøl (Riksgrensen) - Magnor torv (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
Fv 1998 Riksgrensen, på strekningen Kjerret - Riksgrensen (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Fv 1992 Varaldsjø (Riksgrensen), på strekningen Lier - Varaldsjø (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Fv 201 Lintorpet (Riksgrensen), på strekningen Kirkenær - Lintorpet (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Fv 2072 Riksgrensen, på strekningen Breisjø - Riksgrensen (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Fv 2166 Borveggen (Riksgrensen), på strekningen Lutufallet - Borveggen (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Fv 2170 Linnes (Riksgrensen), på strekningen Støa - Linnes (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Fv 2018 Rotnemorøysa, på strekningen Riksåsen - Gjevert (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 13:21
Ev 16 Røn, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 19:00
Fv 215 Osvoll bru, på strekningen Rena - Jordet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.09.2021 15:00
Rv 3 Ya bru, på strekningen Kvikne (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.03.2021 14:46
Fv 2646 Marlo bru, forbindelsesveg, på strekningen Skjåk - Marlo (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.03.2021 19:10
Fv 33 Parkgata - Gjøvik brygge, forbindelsesveg, på strekningen Strandgata - Gjøvik brygge (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.04.2021 00:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:30
Fv 24 Starhellinga - Gata, på strekningen Skarnes - Stange (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 09:45 Gjelder til: 01.12.2021 00:00
Fv 63 Geiranger - Langvatn, på strekningen Strynefjellet - Geiranger (Møre og Romsdal/Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. "Nibberittet" / "Frå Fjord til Fjell" Gjelder fra: 28.08.2021 10:00 Gjelder til: 28.08.2021 14:00
Fv 2348 Rud, på strekningen Blili - Rud (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.05.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 23:00
Fv 2370 Sivesintajet - Tangsvea, på strekningen Blili - Kirkeby N (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.05.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 23:00
Fv 2374 Børsvellsvea - Nerset, på strekningen Nerset - Børsvollsvea (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 19.05.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 23:00
Ev 16 Aurdal - Nordstrond, på strekningen Hønefoss - Lærdal (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 26.05.2021 00:00 Gjelder til: 16.09.2021 00:00
Fv 210 Norderå bru, på strekningen Kongsvinger - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.07.2021 09:00
Fv 2350 Østvoll, på strekningen Nærstien - Raufoss (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 10.09.2021 16:00
Fv 2004 Tronbøl, på strekningen Brøderud - Tronbøl (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 30.08.2021 07:00 Gjelder til: 03.09.2021 15:00
Ev 6 [64] Kolostuen, avkjøring mot Sørli virkesterminal, på strekningen Gardermoen - Hamar, i retning mot Hamar (Innlandet)
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 08:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2021 14:46 Gjelder til: 27.08.2021 15:00
Ev 16 Einang/Sildrevegen, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2021 07:00 Gjelder til: 31.10.2021 19:00
Rv 3 Elverum (Terningmoen), forbindelsesveg, på strekningen Gamle Rv 3 (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2021 12:54
Fv 1846 Østvang skole - Bjørnstad, på strekningen Løten jb.ug - Bjørnstad (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 02.09.2021 20:00
Rv 2 Heradsbygd - Jømna, på strekningen Flisa - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 17:00
Ev 16 Tollefsrud, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 17.09.2021 16:00
Fv 1658 Avset, på strekningen Kjosberg - Bergseng (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 19:00
Fv 1662 Holte - Solbergsenga, på strekningen Holte - Solbergsenga (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 19:00
Fv 2638 Flå bru, på strekningen Flå bru - Lom prestegård (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.08.2021 06:00 Gjelder til: 01.09.2021 20:00
Rv 4 Dalsjordet - Gjøvik, på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.08.2021 22:00 Gjelder til: 02.09.2021 06:00
Fv 2484 Einang, på strekningen Ulnes - Einang (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 24.08.2021 06:00 Gjelder til: 24.09.2021 22:00
Fv 213 Ringsaker kirke, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 04.09.2021 00:00
Rv 15 Åsåren, på strekningen Lom - Otta (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2021 08:00 Gjelder til: 27.08.2021 16:00
Ev 16 Fulusaga bru, på strekningen Kløfta - Kongsvinger (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.08.2021 09:00 Gjelder til: 30.08.2021 15:00
Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.08.2021 20:00 Gjelder til: 01.09.2021 05:30
Fv 30 Aumå bru, på strekningen Koppang - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 30.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.08.2021 21:00
Ev 16 Bergsundtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.08.2021 21:00 Gjelder til: 31.08.2021 05:30
Fv 30 Kverntrøa - Nymoen, på strekningen Koppang - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.08.2022 07:00 Gjelder til: 16.08.2022 21:00
Fv 30 Brenna - Midtskogen, på strekningen Koppang - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 31.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 21:00
Ev 16 Øye - Evangen, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.09.2021 20:00 Gjelder til: 02.09.2021 05:30
Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.09.2021 22:00 Gjelder til: 03.09.2021 05:30
Fv 1854 Kåterud, på strekningen Kjonerud - Nybrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 26.08.2021 21:00
Ev 16 Einangsundet - Riste, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.07.2021 07:00 Gjelder til: 17.09.2021 19:00
Fv 2464 Madslangrud, på strekningen Breidablikk - Madslangrud (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 20.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 16:00
Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.08.2021 10:00 Gjelder til: 01.10.2021 19:00
Fv 33 Bjørgo - Tonsåsen, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.09.2021 19:00
Fv 213 Hersoug - Moelv vegkryss, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 00:00
Fv 2412 Åslendevegen, i Gjøvik kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Gjelder til: 06.09.2021 21:00
Rv 3 Jutulhogget - Alvdal, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid og dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 20:00. Vent på ledebil, ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 31.05.2021 06:00 Gjelder til: 01.11.2021 20:00
Fv 1914 Fjæstad, på strekningen Fjæstad - Vedrikstad (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 07:00 til 14:30. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.10.2021 14:30
Ev 16 Riksåsen (Riksgrensen), på strekningen Kongsvinger - Riksåsen (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 13.05.2021 18:00 Gjelder til: 01.11.2021 06:00
Rv 25 Støa (Riksgrensen), på strekningen Elverum - Støa (Riksgrensen) (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 21:00 Gjelder til: 01.11.2021 08:00
Rv 15 Langvatn, på strekningen Strynefjellet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 18:00
Fv 1868 Berg - Meldalen, på strekningen Øyermoen - Meldalen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 05.09.2021 18:00
Fv 213 Gudbrandsdalsvegen 189, i Lillehammer kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.08.2021 00:00 Gjelder til: 13.09.2021 00:00
Rv 2 Østerhaug, på strekningen Flisa - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 27.08.2021 15:00
Rv 3 Lappland bru, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2021 22:11 Gjelder til: 01.10.2021 00:00
Fv 2572 Rønningen - Moheim, på strekningen Moheim - Rønningen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 18.08.2021 07:00 Gjelder til: 29.10.2021 19:00
Fv 219 Atna - Mogrenda, på strekningen Enden - Atna (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2021 06:46
Fv 33 Ås bru, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.08.2021 15:58 Gjelder til: 10.09.2021 19:00
Fv 2162 Østby - Plassen, på strekningen Plassen kapell - Ljørdalen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2021 21:00 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
Rv 15 Nysætervatnet - Billingen bom, på strekningen Strynefjellet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Fv 24 Vallset - Kalsveen vegkryss, på strekningen Skarnes - Stange (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2021 18:43 Gjelder til: 11.09.2021 00:00
Fv 2204 Vangfjellet - Storfjellsætra bom, på strekningen Måsåplassen - Hirmoen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 19:00
Ev 6 [63] Tangen - [64] Kolostuen, på strekningen Gardermoen - Hamar (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.08.2021 16:48 Gjelder til: 13.10.2021 00:00
Rv 25 Løten prestegård, på strekningen Hamar - Løten (Ånestad) (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.08.2021 07:00 Gjelder til: 03.09.2021 18:00
Fv 1864 Stange k-hus, på strekningen Sørum - Stange k-hus (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.08.2021 07:00 Gjelder til: 30.08.2021 23:00
Fv 244 Ensrud, på strekningen Mjørlund - Lena (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til eiendommene er tillatt. Gjelder fra: 17.08.2021 16:02 Gjelder til: 28.08.2021 00:00
Fv 1820 Rabstad, på strekningen Lageråa - Bekken (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenE16 - Begnadalen

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Bekkehallum

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Eggemoen

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK


Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sanntidsinformasjon er levert av Bane Nor


Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Bussavganger til og fra Gran stasjon:

Bussavganger til og fra Gran rådhus:

Bussavganger til og fra Brandbu skysstasjon:

Bussavganger til og fra Dokka skysstasjon:

Bussavganger til og fra Lunner rådhus:

Bussavganger til og fra Hønefoss sentrum:oslgardermoenpassasjerer

Avganger og ankomster fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. Flyplassen ligger i Ullensaker kommune, ca. 47 kilometer nord for Oslo

Avganger fra Gardermoen | Ankomster til Gardermoen | Direkteruter fra Gardermoen | Om Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Edvard Munchs veg, Gardermoen