• Dokka

 • clearsky
 • 0 °C
 • Gran

 • cloudy
 • 4 °C
 • Hønefoss

 • cloudy
 • 5 °C
 • Brandbu

 • cloudy
 • 4 °C
 • Harestua

 • cloudy
 • 5 °C
 • Jevnaker

 • cloudy
 • 5 °C
 • Hov

 • fair
 • 3 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2020 21:00 Gjelder til: 23.12.2020 05:30
Fv 2222 Tynset, på strekningen Alvdal - Tolga stasjon (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 10.12.2020 11:00 Gjelder til: 11.12.2020 22:00
Fv 240 Grindåker, på strekningen Vang - Brandbu (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Gjelder til: 30.11.2020 23:00
Fv 2206 Steinvik bru, på strekningen Sætre - Nordvang N (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 26.11.2020 19:00
Fv 24 Hanor, på strekningen Skarnes - Stange (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
Fv 24 Amundsrud, på strekningen Skarnes - Stange (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Ev 16 Bergsundtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.12.2020 18:00 Gjelder til: 10.12.2020 06:00
Fv 1747 Strandvegen 105 A, i Hamar kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.10.2020 16:02 Gjelder til: 18.12.2020 00:00
Fv 225 Hjellum - Hanum, på strekningen Vang - Nyhuset (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 05.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Rv 3 Hanestad, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.10.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Fv 213 Moelv vegkryss, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 01:00
Fv 210 Bakketunga, på strekningen Kongsvinger - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Fv 2600 Sjoavegen - Otta Kjørebru, på strekningen Åmot - Otta (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 00:00 Gjelder til: 28.11.2020 00:00
Fv 1874 Dalsvegen mellom Gamle Stangeveg og Romedalsvegen, i Stange kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
Rv 3 Ebru - Elverum (Terningmoen), på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Gjelder til: 25.12.2020 00:00
Fv 2324 Hov - Granvang, på strekningen Granvang - Prestkvern (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
Fv 1710 Snippen, på strekningen Snippen - Brumundsaga (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.10.2020 00:00 Gjelder til: 07.10.2021 00:00
Fv 224 Stortorget - Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget - Vien (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2020 15:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 227 Rabstad - Slemsrud, på strekningen Brumunddal - Jevnaker (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Gjelder til: 12.12.2020 00:00
Fv 2148 Skogbruksmuseet, på strekningen Elverum vg. skole - Skogbruksmuseet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Rv 3 Øksna - Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Ev 16 Røn - Ulnes, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Rv 2 Grue kirke - Brynn, på strekningen Kongsvinger - Flisa (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Ev 6 Sel kirke, på strekningen Otta - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Gjelder til: 23.12.2020 23:00
Ev 6 [73] Pellervika - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.07.2020 07:48 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 10.08.2020 16:52 Gjelder til: 15.07.2021 19:00
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 07:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2021 07:00
Rv 15 Sjoavegen, påkjøring fra Dahlevegen, på strekningen Lom - Otta (Innlandet)
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 16.12.2020 00:00
Fv 245 Tangen, på strekningen Jevnaker - Dokka (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 00:00 Gjelder til: 29.11.2020 00:00
Rv 3 Rena - Steinvik, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 1800 Torshov, på strekningen Torshov - Tomter (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 15:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 1820 Rabstad, på strekningen Lageråa - Bekken (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Fv 2430 Loengsbygda, på strekningen Leppa bru - Loengsbygda (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Fv 2192 Strand - Dambua, på strekningen Strand - Dambua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.09.2020 00:00 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Fv 2332 Hov, på strekningen Løyken - Hov (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
Fv 2316 Ringvang bru, på strekningen Skari - Bleiken (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 13:01 Gjelder til: 31.01.2021 07:00
Fv 51 Valdresflye (Innlandet)
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 20:00 Gjelder til: 15.12.2020 08:00
Rv 4 Redalen, på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.11.2020 22:00 Gjelder til: 27.11.2020 06:00
Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Gjelder til: 26.11.2020 15:00
Fv 1864 Kirkevegen mellom Vestadvegen og Såstadvegen, i Stange kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2020 11:52 Gjelder til: 01.02.2021 19:00
Fv 63 Geiranger - Langvatn (Møre og Romsdal/Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 19.11.2020 02:20
Ev 6 [63] Tangen, på strekningen Gardermoen - Hamar (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2020 10:00 Gjelder til: 26.11.2020 13:00
Ev 6 Ringebu (Våla bru), på strekningen Lillehammer - Otta (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2020 00:00 Gjelder til: 21.12.2020 00:00
Rv 4 Amundrud, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.11.2020 21:00 Gjelder til: 27.11.2020 06:00
Rv 4 Ramberget - Bråstad, på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.11.2020 22:00 Gjelder til: 27.11.2020 06:00
Fv 2376 Fall, i Søndre Land kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 30.11.2020 00:00
Fv 1828 Høllingstad - Stensby, på strekningen Høllingstad - Kvernhusløkka (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Ev 16 Kvamskleivtunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 1928 Nedre Sand, på strekningen Nedre Sand - Toner (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 16.12.2020 00:00
Fv 215 Nordre Osen, på strekningen Rena - Jordet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Ev 6 [75] Rudshøgda - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Fare for kø. Gjelder fra: 25.11.2020 07:44
Fv 213 Ringsaker kirke - Moelv vegkryss, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Ev 16 Einangsundet - Reie, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2021 19:00
Ev 16 Øye - Evangen, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder Rødølstunnelen. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 08.12.2020 05:30
Fv 34 Horn, på strekningen Jaren - Svingvoll (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder også fv. 2336 Horn ferjekaj. Gjelder fra: 19.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2020 19:00 Gjelder til: 09.12.2020 05:30
Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Fv 213 Jernbanetorget tunnel, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.12.2020 21:00 Gjelder til: 11.12.2020 05:30
Fv 33 Falkentunnelen, på strekningen Minnesund - Gjøvik (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.12.2020 21:00 Gjelder til: 17.12.2020 05:30
Ev 6 Teigkamptunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 26.11.2020 05:30
Rv 2 Braskereidfoss - Jømna, på strekningen Flisa - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.11.2020 00:00 Gjelder til: 24.12.2020 00:00
Fv 213 Ringsaker kirke - Moelv vegkryss, på strekningen Nes - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.11.2020 17:00
Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 2300. Gjelder fra: 01.12.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Rv 3 Rena - Opphus, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 17.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 18:00
Ev 6 [76] Moelv - Skarpsnotunnelen, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Ev 16 Øyermoen, på strekningen Kongsvinger - Riksåsen (Riksgrensen) (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 09:06
Rv 15 Otta bru/Lågen, på strekningen Lom - Otta (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 10:56 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Rv 15 Grotli bom, på strekningen Strynefjellet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 21:00
Fv 2528 Svingvoll - Jørstadmoen, på strekningen Lillehammer/Gausdal - Svingvoll (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vegen kan bli stengt kl 20:00-06:00. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:59
Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Ev 6 Dovrefjell (Trøndelag/Innlandet)
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og isdekke. Klokken 18:20 var det -1 grad, sør-vestlig laber bris og klart. Gjelder fra: 25.11.2020 18:22
Ev 16 Filefjell (Innlandet/Vestland)
Vær- og føreforhold: Tynn is. Klokken 19:00 var det 0 grader, laber bris, lettskyet og lett snø. Gjelder fra: 25.11.2020 19:05
Rv 3 Kvikne (Trøndelag/Innlandet)
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -4 grader og stille. Gjelder fra: 25.11.2020 18:31
Rv 15 Strynefjellet (Innlandet/Vestland)
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og isdekke, redusert sikt og vanskelige kjøreforhold. Fare for elg. Klokken 19:05 var det 1 grad, nord-vestlig frisk bris og lette snøbyger. Gjelder fra: 25.11.2020 19:04
Fv 27 Venabygdsfjellet (Innlandet)
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke, stedvis bart, stedvis tynn is og fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -4 grader, nord-vestlig frisk bris og skyet. Gjelder fra: 25.11.2020 18:31
Fv 53 Tyin - Årdal (Innlandet/Vestland)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 19:00 var det -2 grader, frisk bris, delvis skyet og lett snø. Gjelder fra: 25.11.2020 19:07

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenE16 - Begnadalen

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Bekkehallum

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Eggemoen

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK


Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sanntidsinformasjon er levert av Bane Nor


Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Bussavganger til og fra Gran stasjon:

Bussavganger til og fra Gran rådhus:

Bussavganger til og fra Brandbu skysstasjon:

Bussavganger til og fra Dokka skysstasjon:

Bussavganger til og fra Lunner rådhus:

Bussavganger til og fra Hønefoss sentrum:oslgardermoenpassasjerer

Avganger og ankomster fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. Flyplassen ligger i Ullensaker kommune, ca. 47 kilometer nord for Oslo

Avganger fra Gardermoen | Ankomster til Gardermoen | Direkteruter fra Gardermoen | Om Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Edvard Munchs veg, Gardermoen