• Dokka

 • fog
 • 11 °C
 • Gran

 • cloudy
 • 11 °C
 • Hønefoss

 • cloudy
 • 11 °C
 • Brandbu

 • cloudy
 • 11 °C
 • Harestua

 • lightrain
 • 11 °C
 • Jevnaker

 • cloudy
 • 11 °C
 • Hov

 • cloudy
 • 11 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Ev 6 [70] Arnkvern - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 29.09.2020 09:00 Gjelder til: 29.09.2020 11:00
Ev 6 [73] Pellervika - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.07.2020 07:48 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 1774 Strandvegen ved Brennerivegen, i Ringsaker kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Fv 231 Storgata, på strekningen Vangen - Storgata (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 00:00 Gjelder til: 19.10.2020 00:00
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 07:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2021 07:00
Fv 2148 Skogbruksmuseet, på strekningen Elverum vg. skole - Skogbruksmuseet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Fv 2316 Ringvang bru, på strekningen Skari - Bleiken (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 07:00
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 10.08.2020 16:52 Gjelder til: 15.07.2021 19:00
Fv 2444 Tonåsen, på strekningen Solbraut - Bruflat (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Fv 33 Tonsåsen, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Rv 3 Segla, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 15:17 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Fv 1864 Kirkevegen mellom Vestadvegen og Såstadvegen, i Stange kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 12:25 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Fv 223 Posthuset, på strekningen Hamar stasjon - Karl Jemtes gate (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 22.10.2020 00:00
Fv 33 Bjørgo - Tonsåsen, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 10:49 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Fv 212 Pellervika - Pellervika vegkryss, på strekningen Stavsjø - Brumunddal (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Ev 136 Kloppadalen - Joramo, på strekningen Åndalsnes - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 21:00
Fv 53 Tyin bom, på strekningen Tyin - Årdal (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:30
Fv 225 Lovisenberg - Hanum, på strekningen Vang - Nyhuset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:59
Fv 33 Tonsåsen - Skardtjernbekken, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 13:57 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
Fv 33 Bjørgo - Øygarden, på strekningen Gjøvik - Bjørgo (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Fv 224 Stortorget - Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget - Vien (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2020 13:43 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Ev 6 Sel kirke, på strekningen Otta - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Gjelder til: 23.12.2020 23:00
Rv 2 Grue kirke - Brynn, på strekningen Kongsvinger - Flisa (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Rv 3 Myklegard, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Fv 229 Storåsen, på strekningen Marienberg - Storåsen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 16:00
Fv 1998 Kjerret - Riksgrensen (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
Fv 2388 Gjøvik stasjon, på strekningen Kronborg - Gjøvik stasjon (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
Ev 16 Røn - Ulnes, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 222 Tangen - Akselstua, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Fv 225 Hjellum - Hanum, på strekningen Vang - Nyhuset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 18:00
Fv 2368 Mustadflåa - Gjøvik kirke, på strekningen Ås bru - Bråstadberget (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
Rv 3 Øksna - Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Rv 3 Mælen bru, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.10.2020 19:00
Fv 1750 Strandvegen ved Birkebeinervegen, i Hamar kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:30 til 18:00. Gjelder fra: 28.08.2020 06:30 Gjelder til: 30.09.2020 18:00
Fv 1794 Trehørningen, på strekningen Broberg - Busterud (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Fv 1800 Torshov, på strekningen Torshov - Tomter (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 15:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 216 Kirkegata/Mathiesens gate, på strekningen Moelv - Lillehammer (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 15.10.2020 00:00
Ev 16 Bagnskleivtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2540, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.09.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 05:30
Ev 16 Bergsundtunnelen, på strekningen Fagernes - Hønefoss (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 05:30
Rv 15 Byreberga tunnelen, på strekningen Lom - Otta (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.09.2020 15:00
Rv 15 Billingen - Billingen bom, på strekningen Stryn - Lom (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 21:00
Rv 3 Øksna - Åsta, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.09.2020 19:00 Gjelder til: 05.10.2020 07:00
Ev 16 Vingertunnelen, på strekningen Kløfta - Kongsvinger (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Ev 136 Soggebrua - Bjorli, på strekningen Åndalsnes - Dombås (Innlandet/Møre og Romsdal)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av arrangement i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Mellom kl 13:00-18:00 kan vi få en 15 min stenging. Gjelder fra: 24.09.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Ev 16 Einangsundet - Reie, på strekningen Lærdal - Fagernes (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 24.09.2020 09:14 Gjelder til: 31.05.2021 00:00
Fv 1820 Rabstad, på strekningen Lageråa - Bekken (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Fv 2442 Værskei bom - Vestre Gausdal, på strekningen Fagernes - Forset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 19:00
Rv 25 Jernbanegata - Terningmoen, på strekningen Elverum - Støa (Riksgrensen) (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.11.2020 06:00
Fv 2332 Hov, på strekningen Løyken - Hov (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 12.10.2020 00:00
Fv 2324 Hov - Granvang, på strekningen Granvang - Prestkvern (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 12.10.2020 00:00
Fv 2118 Heradsbygd, på strekningen Heradsbygd - Jømna (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 06:00
Fv 2198 Ophus hengebru, på strekningen Opphus V - Opphus Ø (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 05.10.2020 08:00 Gjelder til: 09.10.2020 18:00
Fv 215 Snippen, på strekningen Rena - Jordet (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 00:00 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Fv 217 Elvbrua, på strekningen Åkrestrømmen - Isterfossen (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 16:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Rv 3 Atna bru, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2020 13:25
Ev 136 Joramo, på strekningen Åndalsnes - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.09.2020 17:49 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Rv 4 Kallerudkrysset, påkjøring fra Kallerud, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Rv 4 Kallerudkrysset, avkjøring mot Kallerud, på strekningen Roa - Gjøvik (Innlandet)
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Fv 1747 Strandvegen 105 A, i Hamar kommune (Innlandet)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2020 13:56 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Rv 3 Gardbekken - Sørøya, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 00:00 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Rv 3 Rena - Steinvik, på strekningen Elverum - Tynset (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 222 Stange - Bekkelaget, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2020 19:00 Gjelder til: 10.10.2020 06:00
Ev 6 Nord-Sel - Sel kirke, på strekningen Otta - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 06.09.2020 05:15 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
Rv 15 Ottadalsvegen ved Selsvegen, i Sel kommune (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.09.2020 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Ev 6 Li - Dombås (Blæstervegen), på strekningen Otta - Dombås (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 07.09.2020 09:00 Gjelder til: 15.10.2020 15:00
Fv 245 Tangen, på strekningen Jevnaker - Dokka (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 00:00 Gjelder til: 29.11.2020 00:00
Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen - Elverum (Innlandet)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenE16 - Begnadalen

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Bekkehallum

Webkamera fra www.vegvesen.no


E16 - Eggemoen

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK


Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sanntidsinformasjon er levert av Bane Nor


Sanntidsinformasjon er levert av Ruter

Bussavganger til og fra Gran stasjon:

Bussavganger til og fra Gran rådhus:

Bussavganger til og fra Brandbu skysstasjon:

Bussavganger til og fra Dokka skysstasjon:

Bussavganger til og fra Lunner rådhus:

Bussavganger til og fra Hønefoss sentrum:oslgardermoenpassasjerer

Avganger og ankomster fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. Flyplassen ligger i Ullensaker kommune, ca. 47 kilometer nord for Oslo

Avganger fra Gardermoen | Ankomster til Gardermoen | Direkteruter fra Gardermoen | Om Gardermoen

Oslo Lufthavn, Gardermoen
Edvard Munchs veg, Gardermoen